ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, z. s.
Zakládají Člen Českého svazu vědeckotechnických společností
a
ÚNMZ
Úřad pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví

Vás zvou na seminář

 

České normy 2016

 

22. listopadu 2016

v konferenčním centru ÚNMZ, Praha, Biskupský dvůr 5

Číslo akce: 251-03-2016

 

Pozvánka a přihláška ZDE

 

Seminář je určen pro všechny osoby, které při své práci přicházejí do styku a pracují s technickými normami z uvedených oblastí. Je určen rovněž pro všechny osoby, které se zajímají o přednášenou problematiku nebo o technickou normalizaci vůbec.

 

Seminář přinese aktuální informace z národního normalizačního orgánu, a dále nové poznatky o ČSN-Online z hlediska nových funkcionalit systému. Další přednáška poskytne obrázek o využívání norem ve ŽĎAS Žďár nad Sázavou. Poslední přednáška je rekapitulací naší spolupráce s německým partnerem DIN ANP AK Norimberk.

 O nás


Česká společnost pro technickou normalizaci (ČSTN) je dobrovolné neziskové občanské sdružení osob, které aktivně pracují v oblasti tvorby, zavádění a používání technických norem a ostatní normativní dokumentace na úrovni interní, národní a mezinárodní, a/nebo které se zabývají uplatňováním technické normalizace ve všech oblastech, vědy, techniky a hospodářství a dále všech ostatních zájemců o tuto oblast.
ČSTN zprostředkovává pro své členy i další zájemce získání nejnovějších informací z oboru technické normalizace a příbuzných oborů, umožňuje výměnu názorů a zkušeností mezi tvůrci a uživateli technických norem na straně jedné a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a případně s dalšími institucemi na straně druhé.  ČSTN je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

 
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1, Česká republika