ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, Z.S.
Zakládající člen Českého svazu vědeckotechnických společností

Vás zve na seminář
 
EVROPSKÉ NORMY V TECHNICKÉ PRAXI
 
který se koná
19. a 20. září 2016
v hotelu BERMUDA, ZNOJMO

 

Pozvánka a přihláška ZDE

 

Více informací...
 O nás


Česká společnost pro technickou normalizaci (ČSTN) je dobrovolné neziskové občanské sdružení osob, které aktivně pracují v oblasti tvorby, zavádění a používání technických norem a ostatní normativní dokumentace na úrovni interní, národní a mezinárodní, a/nebo které se zabývají uplatňováním technické normalizace ve všech oblastech, vědy, techniky a hospodářství a dále všech ostatních zájemců o tuto oblast.
ČSTN zprostředkovává pro své členy i další zájemce získání nejnovějších informací z oboru technické normalizace a příbuzných oborů, umožňuje výměnu názorů a zkušeností mezi tvůrci a uživateli technických norem na straně jedné a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a případně s dalšími institucemi na straně druhé.  ČSTN je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností.

 
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1, Česká republika