O nás

Pokud při své činnosti využíváte technické normy nebo jste dokonce aktivní v oblasti tvorby těchto norem, nabízíme členství v ČSTN. Toto členství bude přínosem zejména v těchto směrech:

Přínos informací: 

ČSTN může zprostředkovat svým členům aktuální informace o tvorbě a distribuci technických norem v ČR i v zahraničí.

Kontakt s odborníky:

Členové ČSTN mají rozsáhlé zkušenosti s uplatňováním technických norem, jsou členy technických normalizačních komisí a podílejí se na tvorbě nejen národních, ale i evropských a mezinárodních technických norem.

Inspirace v zahraničí:

ČSTN úzce spolupracuje s obdobnými organizacemi zejména v Německu, v Rakousku a na Slovensku. Pravidelných jednání se mají možnost účastnit všichni členové ČSTN.

Možnost tvořit českou technickou normalizaci:

ČSTN je významným partnerem národního normalizačního orgánu (ÚNMZ/ČAS) a Ministerstva průmyslu v oblasti technické normalizace.

Uplatnění Vašich podnětů:

ČSTN působí jako most mezi technickou veřejností a národním normalizačním orgánem.

Podílení se na činnosti ČSTN:

Každý člen ČSTN má možnost podílet se na tvorbě programu činnosti ČSTN a jeho plnění. Každý člen může předávat své odborné náměty pro akce ČSTN a těchto akcí se zúčastnit.