30. komise technické normalizace

Kategorie: Expert committee at DT Ostrava Zveřejněno: úterý 10. prosinec 2019 Vytisknout

Zápis

30. Komise technické normalizace při Slezskomoravském svazu vědeckotechnických společností a poboček (SMS VTSaP DT Ostrava)

konané dne 5. 12. 2019

přednášková část od 10.00 hodin v Domě techniky Ostrava

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ A INFORMACE Z VALNÉ HROMADY ČSTN

Ing. Gustav Chwistek, TŽ, a.s. Třinec

Účastnící byli informováni o změnách ve vedení ČSTN (Česká společnost pro tech. normalizaci) z VH (valné hromady) konané 20. 11. 2019 v Praze. V současné době probíhá příprava na 1. schůzi výboru - 17. 12. 2019 (10. bodový revitalizační program). Účastníkům bylo sděleno v krátkosti o programu ČSTN (viz www.cstn.cz /stanovy ČSTN) a o případném členství jako fyzická nebo právnická osoba. Další akce ČSTN ve spojení i s odbornou skupinou při DT Ostrava se bude konat ve Werkaréně Třinec dne 9. - 10. 6. 2020 u příležitosti 3. světové výstavy zlepšovacích návrhů a patentů "INVENT Aréna" TŘINEC.

Otázky a odpovědi o elektromobilitě z pohledu firmysmart ±EV

Ing. Zdeněk Wilczek, jednatel společnosti SMART±EV  (v zastoupení p. Špernol)

V zastoupení p. Wilczka přednesl prezentaci p. Martin Špernol - "Monitoring a řízení nabíjecích stanic pro elektromobily". V současné době je síť nabíjecích stanic v ČR teprve v počátcích. Dálkové jízdy např. z Ostravy do Prahy jsou reálné, ale nutno počítat s dobíjením 1 až 2x během cesty a na zřetel je nutno brát i to, že rychlost nad 100 km/h na D1 značně zkracuje jízdu z důvodu vyššího odběru energie z baterie LION. Diskuse na téma, jak jsou provozovány elektroauta v Norsku (síť nabíjení je taky v řízení), dotace na elektroauta předstihly síť nabíjecích stanic! Rychlonabíječky v domácnosti u RD jsou problematické vzhledem k nízkému instalovanému max. proudovému zatížení (běžně 25 A).

Problematika SW Evinor – Zkušenosti ze školení u Zákazníků

Miroslav Sobotka, Normservis, s.r.o., Hamry nad Sázavou

Byla prezentována webová aplikace EviNor, která slouží k evidenci norem a jejich uživatelů. Aplikace obsahuje bibliografické údaje o více jak 1 000 000 platných i neplatných norem (ČSN, STN, DIN, ASTM, GOST, ASME, ANSI, BS, ISO, IEC a mnoha dalších). Uživatel má možnost si označit pro něj důležité normy a zaevidovat, kdo jaké normy ve firmě používá. Stejně tak lze zaevidovat normy, které souvisí s jinými dokumenty nebo výrobky. Je možné evidovat jak tištěné, tak i elektronické provedení norem. Na případné změny a zrušení norem je uživatel automaticky upozorněn přímo v aplikaci, ale i e-mailem. Do EviNoru lze doplnit také podnikové normy i jiné dokumenty. Všechna data jsou měsíčně aktualizováná.

Aplikaci využívá také řada společností na Ostravsku (včetně TŽ/MS, Liberty, Vítkovice EWRAZ). Celodenní školení probíhají přímo v NORMSERVISu, Hamry nad Sázavou nebo na Ostravsku v TŽ a Liberty.

Magistrát–Zástupce Města Ostrava - „vodík v dopravě MSK“

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, Výzkumné energetické centrum VŠB-TUO

Vodíkové technologie jsou pro Ostravu v projektové dokumentaci s doposud nevyřešeným dodavatelem vodíku do připravované stanice v okolí VŠB-TU a Fakultní nemocnice Ostrava. V prezentaci "Vodíkové technologie" je uveden plán rozmístění stanice se schématem jednotlivých agregátů. Problematika tech. norem pro tuto oblast není prozatím u nás v ČR řešena, tj. buď normy nejsou ještě převzaty anebo s americkými normami pro tuto oblast nikdo nepracuje.

aktuální informace z CTN ocelářské unie, a.s.

Ing. Taťána Ujházy, Liberty Ostrava, a.s./OU Praha

Centrum technické normalizace Ocelářská unie zastřešuje z pověření národního normalizačního orgánu ÚNMZ/ČAS spolupráci s 12 evropskými (CEN) a 15 mezinárodními (ISO) technickými komisemi pro vypracovávání technických norem z oboru hutnictví. Platných norem pro tuto oblast je v národní soustavě ČSN zaevidováno cca 2 000, z toho prochází v letošním roce revizí/připomínkovým řízením 128 norem a 151 výrobkových norem již prošlo systematickou revizí. Do procesu mezinárodní normotvorby jsou aktivně zapojeni specialisté z výrobních podniků Liberty Ostrava a Třineckých železáren. Ocelářská unie prosazuje a hájí zájmy tohoto odvětví jak na národní úrovni, tak na platformě evropské i mezinárodní spolupráce.

Diskuze, náměty pro další komisi

5. 12. 2019 7:00-9:30 Exkurze do Liberty Tubular Ostrava

Zajistili: Ing. Jan Gemrot + Ing. Taťána Ujházy

 

 

Třinec 9. 12. 2019

Zapsali: organizátoři - Ing. Gustav Chwistek, Ing. Taťána Ujházy, Ing. Jana Turoňová

Zobrazení: 3880