Seminar Třinec 2024

Published: Saturday, 27 April 2024

On June 12 and 13, 2024, ČSTN and SSTN are organizing a seminar in Třinec

HERE

Činnost ČSTN

Published: Friday, 17 November 2023

Přehled názvů přednášek a exkurzí České společnosti pro technickou normalizaci, z.s.
od posledních voleb výboru společnosti v listopadu 2019 do současnos
ti

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • ČSVTS Praha 20. 11. 2019
 • Světový inženýrský konvent WEC 2023
  • Kratochvíl, 3M Česko
 • Zkušenosti s vyučováním technické normalizace na VŠ a SŠ
  • Voves
 • Firemní plovoucí licence národních normalizačních orgánů
  • Liška, TEMA-IHS
 • Centrum technické normalizace pro hutnictví
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.
 • Znojmo Hotel Mariel 13. a 14. 9. 2020
 • Aktuální otázky vývoje hutnictví železa
  • Hájek, Ocelářská unie, a.s.
 • Problematika OZE / fotovoltaika, tepelná čerpadla
  • Krzywoń, TnG Ostrava
 • Poskytování odborné činnosti pro technické komise při tvorbě norem
  • Hadrava, Consulab
 • Přednosti používání SW EviNor v TŽ, a.s Třinec
  • Ing Turoňová, Třinecké železárny, a.s.
 • Ocelové bezešvé trubky podle ISO 3182:2020
  • Gemrot, Liberty Ostrava, a.s.
 • On-line seminář 12. 5. 2021 (pandemie COVID 19 - místo DT Ostrava)
 • Problematika KVIZU o TN z „dílny“ naší společnosti (30 otázek
  v 5 kapitolách)
 • NODY e-shop bez poplatku
  • Sobotka NORMSERVIS, s.r.o.
 • Přehled o činnosti ČSTN v době COVIDU19
  • Chwistek, předseda společnosti
 • Ocelářská unie-pohled na dekarbonizaci hutnictví železa
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.
 • Databáze IHS Markit
  • Liška, TEMA-IHS
 • Znojmo Hotel Mariel 12. a 13. 9. 2021
 • Sponzoring a novinky v oblasti technické normalizace
  • Veselý, Agentura ČAS
 • Technické normy a spotřebitel
  • Dupal, KaStan
 • Slovenská spoločnosť pre technicků normalizáciu
  • Radič, SSTN Bratislava
 • Spolupráce s TN Gruzie a Ukrajiny
  • Lakatoš, SSTN Bratislava
 • Etapy vzniku EN norem a zkušenosti s výukou
  • Voves
 • Prezentace zkušebních laboratoří
  • Míčková, Vítkovice Steel, a.s.
 • Zajištění technických norem a jejich snadná evidence
  • Sobotka, NORMSERVIS, s.r.o.
 • Databáze IHS Standards Expert
  • Liška TEMA-IHS
 • CTN/TNK 62 Ocel
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.
 • DT Ostrava 10. a 11. 5. 2022
 • Činnost DT Ostrava
  • Vápeníček, CSc
 • 100 let organizované technické normalizace v českých zemích
  • Mlčák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 • Vodík ve službách dopravy na Ostravsku
  • Dr. Ing. Ochodek VŠB-TU Ostrava
 • Elektromobilita a nové pohony u osobních aut
  • Michník, HYUIDAI Motor
 • Novinky v technické normalizaci
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Práce z technickými normami
  • Čihák, Správa železnic Praha
 • Hutnictví po pandemii ve světě
  • Ujházy, Ocelářská unie, a.s.

Exkurze - Dolní oblast Vítkovic, Marlenka Frýdek-Místek


 

 • Zemědělská, a.s, Čejkovice 12. a 13. 9. 2022
 • Technické normy v oblasti fotovoltaiky a tepelných čerpadel
  • Krzywoń, TnG Ostrava
 • Význam profesora Vladimíra LISTA pro vznik technické normalizace
  a činnost v ISO
  • Mlčák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 • Česká agentura pro standardizaci, odbor technické normalizace
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Poznatky z činnosti ZSVTS a SSTN Bratislava
  • Tušová, ZSVTS Bratislava
 • WEC 2023 -informace o přípravě inženýrského konventu
  • 3M Ing. Kratochvíl
 • Portfolio výrobků válcovny KDT TŽ Třinec
  • Cieslar

Exkurze - SONNENTOR Čejkovice

 • ČSVTS Praha 30. 11. 2022
 • Prezentace ČSVTS
  • Poříz
 • Novinky v oblasti technické normalizace v jubilejním roce
  (100 let od vzniku TN)
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Odkaz prof. Vladimíra Lista
  • PhDr. Efmertová, CSc., ČVUT Praha
 • let spolupráce s DIN-ANP Norimberk
  • Traschewski, DIN-ANP
 • Pokusy o standardizaci v oblasti včelaření
  • Titěra, VÚV Dol u Libčic nad Vltavou
 • Zkušenosti s přístupem technických norem pro studenty SŠ
  • Vlčková, Ph.D., SOŠ Frýdek-Místek
 • DT Ostrava 11. a 12. 5. 2023
 • BIM-cesta k digitalnímu stavebnictví
  • Ing. Konečný, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
  • Szöke, MSVK Ostrava
 • Historický pohľad na pôsosbenie ČSVTS
  • Tušová, ZSVTS Bratislava
 • Novinky ČAS a bezplatný přístup k technickým normám pro středoškoláky v ČR
  • paní Slaná, Agentura ČAS
 • Informace ze Světového inženýrského dne v SENÁTU ČR
  • Kratochvíl

Exkurze - Škoda Transportation Ostrava, Muzeum Třineckých železáren a města Třince včetně prezentace ČHS – Ing. Cupek, Ph.D.

 • Skalka u Ježova 11. a 12. 9. 2023
 • Prezentace FERONA Praha
  • Baumruk
 • Zkušenosti se studenty v SOŠ Frýdek-Místek-ČSN on-line
  • Vlčková, Ph.D.
 • Spolupráce společností SSTN a ČSTN
  • Tušová, ZSVTS Bratislava
 • Práce s normami a prezentace DOOSAN Plzeň
  • Čechura

Exkurze - Tažírna oceli Staré Město u Uherského Hradiště a Kovárna VIVA Zlín

Pozn.: Většina přednášek, včetně kvízu TN, je uvedena na webu společnosti www.cstn.cz

V přípravě ČAS (Česká agentura pro standardizaci) Praha 5. a 6. 12. 2023

 • Novinky ze světa standardizace
  • paní Slaná, Ing. Kolínská, Agentura ČAS
 • Problematika TRIZ - Tvorba a řešení inovativních zadání
  • Jirman, Patentový úřad
 • Největší SŠ v ČR -Praha - Jarov a jejich poznatky s využitím ČSN on-line
  • Flesar
 • Prezentace Bohemia Rings Zámrsk
  • Machovčák, Ph.D.
 • Závěry z World Engineers Convent Praha 2023
  • Ing. Hanus CSc,EUR Ing., ČSVTS
 • Priority spotřebitelů ve standardizaci
  • Dupal, KaStan

Doprovodný program 5. 12. 2023:

Setkání členů TNK 62 Ocel na Ocelářské unii Praha, Jindřišská 20 (11:00 – 13:00)

Exkurze 3M Česko, Praha – Chodov (14:00 – 16:00)

Debata zájemců z řad účastníků semináře – restaurace U Glaubiců, Praha, Malostranské náměstí (17:00 – 20:00)

Pro příští rok v přípravě následující termíny akcí (témata přednášek v jednání
s lektory):

 • seminář v DT Ostrava 16 a 17. 5. 2024 exkurze do fy HYUNDAI Motors
 • seminář +VH ČSTN - Penzión Blatnice exkurze do Šroubárny Kyjov a IMOPRA Nivnice

Přehled činnosti společnosti ČSTN je proveden pro shrnutí činnosti za období
od posledních voleb v 11/2019 v souvislosti s končícím volebním obdobím podle stanov ČSTN v r. 2024.

Co/ členové spolku ČSTN a lektoři přednášek od 11/2019

Petr ZÁSTĚRA, jednatel ČSTN

Ing. Gustav CHWISTEK, předseda ČSTN

Seminář Česká standardizace 2023

Published: Thursday, 02 November 2023

Ve dnech 5. a  6. prosince 2023 pořádají ČSTN a SSTN seminář Česká standardizace 2023

ZDE

 

Seminář spojený s Valnou hromadou Skalka u Ježova

Published: Monday, 19 June 2023

Ve dnech 11. a 12. září 2023 pořádají ČSTN a SSTN semínář spojený s Valnou hromadou ČSTN

ZDE