Složení výboru ČSTN

Výbor ČSTN

předseda Ing. Gustav CHWISTEK
jednatel Petr ZÁSTĚRA
auditorka Ing. Taťána UJHÁZY
člen Ing. Jiří KRATOCHVÍL
člen Ing. Jaroslav LOUŠA
člen JUDr. Jiří KULT
člen Ing. Zdeněk BAUMRUK
členka Ing. Gabriela MÍČKOVÁ
člen Mgr. Zdeněk VESELÝ
členka Ing. Božena TUŠOVÁ